Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Tvorenie slov v španielčine z cudzích slov

Dátum pridania: 05. 08. 2010 14:38
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 5526x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

reklama

 
Vypracovala: Lenka Brhlíková


 
Pri tvorení slov v španielčine zo slov cudzích je dôležité vedieť o dvoch skutočnostiach:

- Tvorenie slov zo slov cudzích prostredníctvom zmien

Častokrát sa stáva, že slová, ktoré prechádzajú do španielčiny z iných jazykov, obsahujú hlásky alebo hláskové skupiny, ktoré sa v španielskom jazyku nevyskytujú. Pred prijatím preto prechádzajú nasledujúcimi zmenami:

1. Strata začiatočného písmena
Psicología – sicología

2. Slová, ktoré začínajú na skupinu s+spoluhláska prijímajú pred túto skupinu písmeno e-:
Scanner – escáner
Španielsko – España
Slovensko – Eslovaquía

3. Pripojením samohlásky na koniec slova (spravidla analogicky podľa množného čísla):
Club – clube
Film – filme

4. Strata koncovej spoluhlásky:
Carnet – carné (preukaz)

5. Stiahnutie, prípadne úplné odstránenie dvoch rovnakých písmen:
Casette – casete

6. Nahradenie y samohláskou i:
Baby – babi

 
- Internacionalizmy, ktoré sa v španielčine vyskytujú

Internacionlizmy sú slová, ktoré sa vyskytujú vo viaccerých jazykoch, avšak môžu nadobúdať rôzny význam. V španielčine častokrát splývajú s domácou slovnou zásobou. Internacionalizmy sa v slovenčine vyskytujú avšak aj po ich prijatí do slovnej zásoby naďalej zostávajú cudzou zložkou slovníka. Internacionalizmy sa niekedy môžu stať zdrojom omylu. V takom prípade sa v tejto súvislosti hovorí o tzv. “falošných priateľoch“:

 
Armada
- neplní význam slova armáda, ale vojenské námorníctvo (armáda –ejército)
Armada alemán – nemecké vojenské námorníctvo

 
Actual
- neznamená v preklade aktuálny, ale súčasný (aktuálny – efectivo)
La situación política actual – súčasná politická situácia
El tema más importante actual – súčasná najdôležitejšia téma

 
Compromiso
- neznamená kompromis, ale záväzok, povinnosť
Estoy sin compromiso. (Som bez záväzkov.)


Humanidad
- ľudstvo
La humanidad ni sabe de que va. (Ľudstvo ani netuší o čo ide.)
- v množnom čísle humanitné vedy
Estoy interesada de estudiar las humanidades. (Mám záujem študovať humanitné vedy.)
- humanita (humanitarismo, humanismo)
Se parece que no siente mucha humanita con la gente del tercer mundo. (Zdá sa, že necíti veľkú humanitu s ľudmi z tretieho sveta.)


Nacional neznamená nacionálny, ale:
- niečo s celoštátnou platnosťou
Las leyes nacionales (celoštátne zákony)
- národný
Parque nacional (Národný park)


Social
- spoločenský
comportamiento social (spoločenské správanie)
Es un perro muy social. (Je to veľmi spoločenský pes.)
- sociálny
Algunas personas tienen sentimiento muy social. (Niektoré osoby majú veľké sociálne cítenie.)


Manifestación
- Prejav
Preparó una manifestación muy bonita. (Pripravil si veľmi pekný prejav.)
- Manifestácia
Por la calle pasó la manifestación. (Ulicou prešla manifestácia.)

 
Premio
- Neznamená v preklade prémia, ale cena:
Voy a preguntar por el precio. (Idem sa opýtať na cenu.)


Presidente
- Predseda
- Prezidente
La función principal del presidente es presentar al estado. (Hlavná úloha prezidenta je reprezentovať štát.)


Registro
- Register
- Prehliadka
- Registrácia
Esto tiene que entrar al registro. (Toto musí obsahovať register.)


 
Úlohy na záver:
  1. Koľko stojí pol kila kiwi?
  2. Potrebujem pol tony uhlia.
  3. Kto je prezident v tvojej krajine?
  4. Premysli si aspoň 5 internacionalizmov v slovenčine a prelož ich do španielčiny.


 
Použitá literatúra:
  1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
  2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2
  3. Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělščinyHodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 515x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame