Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Stredná Afrika

Dátum pridania: 04. 07. 2011 13:55
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 37692x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová

reklama

 

Poloha

 

Stredná Afrika sa rozprestiera v okolí rovníka. Nazývame ju aj centrálnou Afrikou. Na západe ju obmýva Guinejský záliv, na východe Indický oceán. Stredná Afrika pokrýva územie od najzápadnejšieho afrického výbežku – Zelený mys v štáte Senegal až po najvýchodnejší cíp Afriky – mys Hafún v štáte Somálsko. Na severe ju obmýva Stredozemné more, na západe Atlantický oceán. Na severovýchode severná Afrika hraničí s Áziou. Oddeľuje ich Suezský prieplav a Červené more.


Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Afrika

Mapa Afriky 

Rozloha

 

Stredná Afrika má v porovnaní so severnou Afrikou menšiu rozlohu - 10 417 675 km2, ale vyššiu hustotu zaľudnenia.

 

 

 

Štáty strednej Afriky

 

Medzi známe štáty strednej Afriky patrí:

Kongo, Guinea, Rwanda, Somálsko, Senegal, Uganda, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Keňa, Konžská demokratická republika, Tanzánia, Etiópia, Nigéria, Stredoafrická republika.


 

 

Príroda

 

Stredná Afrika je najviac pestrou časťou afrického svetadiela.

 • V severnej časti sa rozprestiera časť púšte Sahara a Etiópska vysočina.

 • Západnou časťou pretekajú rieky Kongo, Niger a Volta. Všetky sa vlievajú do Atlantického oceána.

 • Pramení tu rieka Níl najdlhšia africká rieka.

 • Nachádza sa tu najnižšie položený bod AfrikyAsalská preliačina v Džibutsku.

 • Časť strednej Afriky je pokrytá hustými dažďovými lesmi a Konžskou panvou.

 • Na východe sa rozprestierajú vysokopoložené náhorné plošiny pokryté savanami a vysokými pohoriami – Kilimandžáro, Keňa, Ruwenzori.

 • Časť územia strednej Afriky pokrývajú veľké jazerá – Tanganika, Eduardovo jazero, Albertovo jazero, Viktóriino jazeronajväčšie Africké jazero.

 • Strednou Afrikou sa tiahne Východoafrická priekopová prepadlina – miesto, v ktorom sa časť územia oddeľuje od Afriky.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=Great+Rift+Valley%2C

Východoafrická priekopová prepadlinaZdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lake_Victoria?uselang=sk

Viktóriino jazero – najväčšie jazero Afriky


 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Nil

Tok rieky Níl
Podnebie

 

Pre strednú Afriku je typické striedanie podnebných pásiem od veľmi suchého až poveľmi vlhké tropické pásmo. To spôsobuje najpestrejší výskyt rastlinstva a živočíšstva.


 

 

Obyvateľstvo

 

Oblasť strednej Afriky je hustejšie osídlená ako v severnej Afrike. Hustota zaľudnenia je však oproti Slovensku len polovičná. Pre oblasť strednej Afriky je typický najvyšší prírastok obyvateľstva. Medzi najhustejšie osídlené oblasti patria územia s dostatkom vody - pri pobreží oceánov, riek a jazier. Najľudnatejším štátom jeNigéria, ktorá je zároveň najviac zaľudneným štátom Afriky. Veľmi riedko sú obývané suché púštne oblasti a ťažko dostupné husté dažďové pralesy. Pre prevažnú časť obyvateľstva je typický vidiecky spôsob života. Živia sa chovom dobytka a kôz, ťažbou dreva, poľnohospodárstvom.

 

V strednej Afrike je väčšia časť obyvateľov ekvatoriálnej rasy. Menšiu časť tvoria európski a indickí prisťahovalci. Väčšina obyvateľov vyznáva kresťanstvo a islam.

 

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekvatori%C3%A1lna_rasa

Ekvatoriálna rasa - príslušník kmeňa Masajov v Keni


 

 

Hospodárstvo

 

Základné údaje:

 

 • stredná Afrika je hospodársky najzaostalejšou oblasťou Afriky,

 • medzi významné a najľudnatejšie štáty patrí Nigéria, Keňa, Tanzánia,

 • školstvo, zdravotníctvo a doprava sú veľmi slabo rozvinuté,

 • priemerná dĺžka života v niektorých štátoch je 40 rokov,

 • pestovanie a vývoz poľnohospodárskych plodín,

 • ťažba nerastných surovín,

 • ťažba dreva,

 • vývoz kakaa, kávy, ovocia, vzácnych druhov dreva, zlata, ropy, zemného plynu,

 • rozpory medzi jednotlivými kmeňmi a národnosťami,

 • novodobé pirátstvo – v Somálsku.

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 16 – 49.Zdroje obrazkov:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Afrika

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lake_Victoria?uselang=sk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nil

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=Great+Rift+Valley%2C

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekvatori%C3%A1lna_rasotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 728x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame