Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Tichý oceán

Dátum pridania: 19. 12. 2008 12:51
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 11160x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová

reklama

 

 

Tichý oceán je najväčším oceánom na Zemi. Má rozlohu 180 miliónov km2. Zaberá viac ako tretinu zemského povrchu a polovicu svetovéhooceánu. ( Názov „Tichý“ dostal v 16. storočí odmoreplavca Magalhäesa, pretože počas celej jeho plavby bolo morepokojné, bez jedinej búrky.)

 

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Tichy_ocean.png

Tichýoceán

 

 

Tichý oceán sa rozkladá medzi svetadielmi:

 

  • Amerika,

  • Ázia,

  • Austrália,

  • Antarktída.

 

 

Reliéf dna:

Dno Tichého oceánu je veľmi členité. Pevninový šelf je väčšinou úzky a prechádza do strmých pevninových svahov. Väčšiu časť dna zaberá jedna obrovská oceánska panva a niekoľko ďalších - menších. Ich hĺbka dosahuje 4 000 – 7000 metrov. Sú oddelené oceánskymi chrbtami a ich najvyššie časti vystupujú nad hladinu ako ostrovy.

V Tichom oceáne je najviac hlbokooceánskych priekop, ktoré dosahujú najväčšie hĺbky. Najhlbšia je Mariánska priekopa, v ktorej namerali hĺbku až 11 034 metrov.


 

Oceánia:

V Tichom oceáne leží veľa ostrovov, ktoré nazývame jedným slovom Oceánia.

Väčšina z nich leží v západnej a strednej časti oceánu.

Väčšina ostrovov Oceánie má teplé oceánske podnebie, pretože väčšia časť Oceánie leží v teplom pásme.

 

 

Oceánskeprúdy:

Stále vetry spôsobujú vznikoceánskych prúdov – teplých i studených. V miestach,kde sa stretávajú studené a teplé oceánske prúdy súnajbohatšie loviská rýb. V Tichom oceáne sa uloví viac akopolovica svetového úlovku rýb.

 

 

Nerastné suroviny:

 

Z nerastných surovín sa v Tichom oceáne ťaží najmä ropa, zemný plyn, kuchynská soľ, olovnaté a cínové rudy, uhlie, zlato.

 

 

Námorná a letecká doprava:

Jednotlivé ostrovy sú medzi sebou a susednými svetadielmi prepojené námornou a leteckou dopravou. Na mnohých ostrovoch sú vybudované moderné prístavy a letiská.

 

 

Vyskúšaj si svoje vedomosti o Tichom oceáne:

 

  1. Akú časť zemského povrchu zaberá Tichý oceán?

  2. Medzi ktorými svetadielmi sa rozkladá?

  3. Ako sa volá najhlbšia priekopa na dne Tichého oceána?

  4. Ako sa volajú ostrovy ležiace v Tichom oceáne?

  5. Aké podnebie majú ostrovy prevažne?


 

Správne odpovede: 1. viac ako jednu tretinu zemského povrchu, 2. Amerika, Ázia, Austrália, Antarktída, 3. Mariánska, 4. Oceánia, 5. teplé oceánske podnebie

 

 

 

Použitá literatúra:
Zaťková, M. a kol.: Zemepis 6,1. časť. Poľana, spol. s r.o. Bratislava, 2002. s. 25 - 27.Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.3
Hodnotené: 702x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame