Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Zložky štátnej moci

Dátum pridania: 12. 05. 2010 11:40
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 25111x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Godiš

reklama

 Každý štát má svoju „štátnu moc“. Bez tejto moci by spoločnosť nemohla existovať a fungovať. A práve z dôvodu, aby sa moc štátu nesústredila len v jednej organizácií, alebo inštitúcií a nedošlo tak k jej zneužitiu, rozdeľujeme štátnu moc podľa vertikálneho členenia štátnej moci na tri základné zložky a to:


 1. Zákonodarnú moc

 2. Súdnu moc

 3. Výkonnú moc


Delenie moci na tri zložky zaručuje, že sa štátna moc nebude zneužívať, ale efektívne využívať. Tieto tri zložky nemajú len funkciu vykonávania a spravovania moci, ale aj zložku kontrolnú. Každá sleduje činnosť tej druhej a kontroluje ju. Všetky tri zložky sú si na sebe absolútne nezávislé.


Zákonodarná moc (legislatívna moc) – jej predstaviteľom je parlament. Prijíma zákony, alebo ich upravuje. Na Slovensku túto moc predstavuje Národná rada Slovenskej republiky (NRSR). NRSR sa skladá z 150 poslancov. Na jej čele stojí predseda NRSR, ktorý ma na starosti fungovanie celej Národnej rady. Zvoláva ju a riadi, podpisuje zákony, vyhlasuje voľby do NRSR, voľbu prezidenta. Volia si ho poslanci medzi sebou. Národná rada má nasledovné funkcie:


- navrhuje a schvaľuje zákony

- kontroluje vládu a tiež výbory, ktoré NRSR vytvorila (patria medzi ne mandátový a imunitný výbor, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ústavno-právny výbor )

- vytváranie štátnych orgánov (alebo sa na ich vytvorení podieľa)

- vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami

- rozhoduje o vypísaní referenda

- rozhoduje o otázkach hospodárskej, kultúrnej, sociálnej, bezpečnostnej politiky

- rozhoduje o vyslaní vojska mimo územia SR


V rámci NRSR si jednotlivý poslanci vytvárajú poslanecké kluby, podľa príslušnosti k politickej strane. Tí poslanci, ktorí nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu sú „nazávislí“.


Výkonná moc (exekutívna moc) – jej predstaviteľom je vláda a hlava štátu (t.j. prezident alebo panovník). Výkonná moc uskutočňuje vládny program v rámci platných zákonov danej krajiny.

Vláda sa skladá z predsedu vlády – premiéra, podpredsedov (je ich viac), ministrov. Premiéra a vládu vymenúva prezident republiky. Po vymenovaní musí získať dôveru Národnej rady (musí mať väčšinu). Túto získava premiér po vymenovaní cieľov a základných úloh parlamentu. Ministri získavajú moc v konkrétnych oblastiach, ktoré zastupujú a rozhodujú v nich (minister kultúry, minister spravodlivosti a pod.)

Prezident je hlava štátu, volená priamo občanmi na 5-ročné obdobie. Jeho funkcie sú na Slovensku predovšetkým reprezentačné. Medzi práva prezidenta patria:

právo veta – je to právo vrátiť návrh zákona, právo menovať do funkcie predsedu vlády a ministrov a prijímať ich demisiu. Prezident má i iné funkcie, ktoré však musia byť doplnené spolupodpisom nejakého člena vlády.


Súdna moc (justícia) – je to moc vykonávaná systémom súdov. Je to moc, ktorá kontroluje ako sa dodržiavajú zákony danej krajiny a trestajú ich porušenie. Rovnako interpretujú aj znenie zákonov. Súdy sú nezávislé a sudcov volí a vymenúva NRSR na obdobie 4 rokov

 

Súdy na Slovensku poznáme:


 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky Za úlohu si tento súd kladie skúmanie zákonnosti rozhodnutí ministerstiev a všetkých orgánov štátnej správy.

 2. Špecializovaný súdje to súd, ktorý sa zaoberá obzvlášť zložitými a ťažkými prípadmi porušenia zákona.

 3. Ústavný súd je to taký súd, ktorý rozhoduje o ústavnosti, alebo neústavnosti prijímaných zákonov, rovnako aj posudzuje dodržiavanie ľudských práv. Tento súd je zložený z rady 13 sudcov, ktorých vymenúva do funkcie prezident republiky na obdobie 12 rokov.

 4. Všeobecné súdy sú to predovšetkým krajské a okresné súdy. Tieto súdy rozhodujú predovšetkým o obchodných, občianskych a trestnoprávnych záležitostiach.

 5. Vojenské súdy sú to súdy, ktoré rozhodujú o vojenských záležitostiach. Tieto súdy sa dotýkajú vojska a ich príslušníkov.Otázky na zopakovanie:


 1. Aké zložky štátnej moci poznáte?

 2. Kto reprezentuje výkonnú moc?

 3. Aké funkcie má Národná rada Slovenskej republiky?

 4. Aký je na Slovensku systém súdov?

 5. Definujte funkcie ústavného súdu


Použitá literatúra:

 1. Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002

 2. A. Martinská Vavrová, Príprava na maturitu – náuka o spoločnosti, Príroda, Bratislava, 2009

 3. I. Paulička, Všeobecný encyklopedický slovník, Ottovo nakladatelství, Praha 2005otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 489x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame