Zaujímavosti
 
 
 
Prečo železo hrdzavie?

16. 01. 2012 20:00

Hrdza je červenohnedý povlak, ktorý vzniká na povrchu železných predmetov účinkom kyslíka vo vlhkom prostredí. Ide v podstate o hydroxid a hydratovaný oxid železitý a železnatý. Hrdza je výsledkom korózie.


Korózia je samovoľné, postupné rozrušenie kovov alebo nekovových organických alebo anorganických materiálov (napr. horniny či plasty) vplyvom chemickej alebo elektrochemickej reakcie s okolitým prostredím. Toto rozrušovanie sa môže prejavovať rozlične, od zmeny vzhľadu až po úplný rozpad celistvosti. Ide o znehodnocovanie materiálu, ktoré je spôsobené vzájomným chemickým alebo elektrochemickým pôsobením materiálu a prostredia.

 

späť
 
Deti, položte otázku...

 
odporúčame