Zaujímavosti
 
 
 
Čo je to sublimácia ?

04. 11. 2011 16:50

Sublimácia je fázová premena (zmena skupenstva) látky z pevnej látky (pevného skupenstva) priamo na plyn (plynné skupenstvo) bez predchádzajúceho topenia, teda bez prechodu cez kvapalné skupenstvo.Rýchlosť sublimácie je tým vyššia, čím je:


  • vyššia teplota zahrievanej latky,

  • nižší tlak

  • menšia vzdialenosť medzi zahrievanou látkou a ochladzovanou plochou


Opačný proces sa nazýva desublimácia. Pri desublimácii sa plyn mení priamo na pevnú látku bez kondenzácie.

 

späť
 
Deti, položte otázku...

 
odporúčame