Zaujímavosti
 
 
 
Kde sa nachádza Tanzánia?

18. 07. 2011 14:37

Tanzánia, dlhý tvar Tanzánijská zjednotená republika, je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov Tanganiky, ktorý leží u rovnomenného jazera a Zanzibaru. Na severovýchode s Tanzániou susedí Keňa, na severe Uganda, na severozápade Rwanda a Burundi, na západe Kongo, na juhozápade Zambia a Malawi a na juhu Mozambik.


Tanzánia bola kolóniou Spojeného kráľovstva, v roku 1964 získala nezávislosť.


Obyvatelia Tanzánie sa členia do mnoho kmeňov, z nich sú najpočetnejšími sú Swahilci, Sukumovia a Nymweziovia. Ako vo väčšine afrických krajín žijú obyvatelia na vidieku. 67% obyvateľstva je gramotných. Tanzánci vyznávajú hlavne kresťanstvo (okolo Tanganiky) a islam (v Zanzibare až 97% ľudí). Úradnými jazykmi sú angličtina a swahilčina. Takmer polovica populácie má menej ako 15 rokov.

 

späť
 
Deti, položte otázku...

 
odporúčame