Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Globalizačný proces vo svetovom hospodárstve

Dátum pridania: 10. 05. 2012 14:21
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 6097x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Ing. Anna Mattová

reklama

 


Svetové hospodárstvo je výsledkom dlhého historického vývoja. Ako systém celosvetových ekonomických spojení sa sformovalo na prelome 19. a 20. storočia.


Svetové hospodárstvo vytvárajú národné hospodárstva jednotlivých krajín a území sveta vzájomne prepojených pomocou zložitých medzinárodných ekonomických vzťahov.

 


V súčasnosti do ekonomických vzťahov vstupujú politicky samostatné útvary s rôznym stupňom ekonomickej vyspelosti.


 

Svetové hospodárstvo podľa hospodárskej úrovne tvoria:

 

 

 • rozvinuté štáty – vyspelé krajiny sveta s rozvinutým priemyslom i poľnohospodárstvom. Ide o krajiny s dlhoročným demokratickým systémom vlády a trhového hospodárstva. K takýmto štátom patrí USA, Japonsko, Kanada, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko.

 • Štáty hospodársky menej rozvinuté – krajiny rýchlo dobiehajúce rozvinuté štáty ako napríklad Španielsko, Poľsko, Česko, Slovensko...

 • Rozvojové krajiny s rôznym stupňom vývoja – krajiny s rôznym stupňom rozvoja, ktoré sa v minulosti oslobodili od koloniálnej závislosti a tu patria:

 1. štáty novoindustrializované – napríklad Južná Kórea, Turecko, Mexiko, Argentína, Brazília, Chile, Venezuela, Thajsko...

 2. štáty s veľkými prírodnými zdrojmi – napríklad Saudská Arábia, Kuvajt, Lýbia, Zambia,

 3. najzaostalejšie krajiny sveta s výraznou prevahou poľnohospodárstva – Afganistan, Barma, Bangladéš, Vietnam, Laos, Kambodža.


Globalizácia predstavuje rozvíjanie sa ekonomických vzťahov v celosvetovom – globálnom meradle.

 

Prejavuje sa:

 

 • rýchlym rozvojom medzinárodného obchodu,

 • celosvetovou tendenciou k liberalizácii obchodu,

 • zvýšeným tokom priamych investícií,

 • rastom objemu medzinárodnej produkcie,

 • integráciou ekonomík,

 • integráciou medzinárodných finančných trhov,

 • zvýšenou migráciou obyvateľstva.


 

Rozvoj globalizačných procesov bol podmienený:

 

 

 • vedecko-technickým rozvojom,

 • voľným obchodom,

 • informačnými technológiami,

 • vývojom telekomunikácií,

 • rozširovaním slobodného podnikania,

 • potrebou spoločnej starostlivosti o životné prostredie.


 

Základnými črtami svetového hospodárstva sú:

 

 • medzinárodné ekonomické vzťahy,

 • vzájomné prepojenie medzi ekonomikami. Zopakujte si:
1. Charakterizujte svetové hospodárstvo.
2. Vysvetlite rozdiel medzi rozvinutými štátmi, štátmi menej 3. hospodársky rozvinutými a rozvojovými krajinami.
4. Charakterizujte pojem globalizácia vo svetovej ekonomike.
5. Ktoré sú základné črty svetovej ekonomiky?Použitá literatúra:
Lisý, J., Zámečníková, Z.,: Úvod do makroekonómie pre OA, SPN, druhé vydanie, 2007, ISBN 978-80-10-01198-8otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 381x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame