Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Prieskum trhu ako východisko marketingovej stratégie

Dátum pridania: 09. 08. 2011 13:05
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 11362x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Ing. Anna Mattová

reklama

 


Predpokladom správneho rozhodovania v odbytovej politike a určenia marketingovej stratégie podniku sú informácie o trhu. Tieto informácie podnik získava prieskumom trhu. Prieskumom trhu teda podnik získava potrebné informácie, ktoré mu pomáhajú správne sa rozhodovať


Prieskum trhu znamená zber, zhromažďovanie, analýzu a vyhodnocovanie informácií týkajúcich sa trhovej situácie.


Cieľom prieskumu je:

 

 

 • zistiť situáciu na trhu /napríklad aké sú produkty a ceny konkurentov, veľkosť dopytu a podobne/,

 • zistiť názory potenciálnych kupujúcich a motívy, ktorí ich vedú ku kúpe alebo podmietnutiu tovaru.


Potrebné informácie môže podnik získať sám /prieskum trhu sa realizuje na marketingovom oddelení/, alebo prostredníctvom špecializovanej agentúry. Údaje sa získavajú rozličnými spôsobmi ako sú anketa, pozorovanie, dotazník, experiment a iné. Výsledky prieskumu sa využívajú na všetkých oddeleniach podniku.


 

Členenie prieskumu trhu:

 

 

Prieskum trhu možno členiť z viacerých hľadísk:


 1. podľa predmetu – objektu skúmania:

 • hospodársky prieskum – zameriava sa na získavanie kvantifikovateľných /merateľných/ veličín ako je napríklad cena, zisk, výnosy, náklady, obrat, tržby a podobe.

 • sociologický prieskum – zameriava sa na informácie o účastníkoch trhu a ich správaní sa na trhu. Sleduje ich vonkajšie charakteristiky ako je vek, národnosť, veľkosť príjmu, zamestnanie, vzdelanie, pohlavie, a podobne, ale aj vnútorné charakteristiky ako sú názory zákazníkov na výrobok, reklamu, ale tiež aké sú predstavy zákazníkov a ich motívy.


 1. podľa časového hľadiska:

 • analýza trhu – predstavuje taký prieskum, prostredníctvom ktorého podnik získava informácie o momentálnej situácii na trhu /k určitému časovému okamihu/. Ide o tzv. statický prieskum. Podnik môže analýzou trhu zistiť napríklad tržbu za predané výrobky k 31. 12. určitého roku a porovnať ich s minuloročnou tržbou.

 • sledovanie trhu – predstavuje taký prieskum, prostredníctvom ktorého podnik permanentne sleduje vývoj situácie na trhu. Ide o tzv. dynamický prieskum.


 1. podľa metód získavania informácií:

 • primárny prieskum – zameriava sa na získavanie nových informácií priamo na trhu. Podnik tento prieskum využíva vtedy, keď sa zhromažďujú také informácie, ktoré neexistujú v žiadnej databáze. Uskutočňuje sa priamo v teréne. Realizuje sa osobne, telefonicky, poštou alebo on-line. Základným nástrojom tohto prieskumu je dotazník. Podnik ním môže získavať nové informácie od zákazníkov, dodávateľov, sprostredkovateľov a podobne.

 • sekundárny prieskum – zameriava sa na získanie takých informácií, ktoré už existujú. Nie je tu potrebný prieskum v teréne, tieto informácie si podnik vyhľadá napr. v médiách, výročných správach, reklamných katalógoch a podobne. Informácie môže tiež získať aj od špecializovaných marketingových agentúr zaoberajúcich sa prieskumom trhu.


 Zopakujte si:
1. Charakterizujte prieskum trhu.
2. Čo je cieľom prieskumu trhu?
3. Vysvetlite rozdiel medzi hospodárskym a sociologickým prieskumom trhu.
4. Vysvetlite rozdiel medzi primárnym a sekundárnym prieskumom trhu.Použitá literatúra:
Jakubeková, M., Kúrňavová, S., Hartmannová, E.,: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, prvé vydanie, 2004, ISBN 80-10-00363-8
Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru Obchodná akadémia, SPN, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-10-01633-4otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 709x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame