Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Kalkulácie, druhy kalkulácií, kalkulačný vzorec

Dátum pridania: 09. 03. 2009 16:35
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 36604x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

reklama

 
Vypracovala: Ing. Anna Mattová

 

 

Kalkulovanie je činnosť spojená s priraďovaním príslušnej časti nákladov na konkrétny výkon (výrobok, prácu, službu, alebo ich kombináciu). Výsledkom kalkulovania je kalkulácia nákladov.

 

Kalkulácia nákladov je určenie alebo zistenie nákladov na jednotku výkonu. Výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia nákladov sa nazýva kalkulačná jednica. Môže to byť výrobok (napr. stolička, stôl, chlieb ...), polotovar (produkt, ktorý ešte neprešiel všetkými výrobnými fázami a musí sa ešte dokončiť alebo skompletizovať), práca, služba, prípadne ich kombinácia.

 

Kalkulačná jednica môže byť vyjadrená:

 1. množstvom

 • v kusoch (ks – napríklad šaty, lavice, chleby ...)

 • v jednotkách hmotnosti – napr. kg, tony,

 • v objemových jednotkách – napr. litroch, hektolitroch,

   

 1. časom

 • napríklad v hodinách, dňoch

 1. iným spôsobom

 • napríklad obrat predajne v eurách.

   

DRUHY KALKULÁCIÍ

 

Podľa toho, či sa kalkulácia zostavuje pred alebo po uskutočnení výkonu sa kalkulácie delia na:

 

 • pred začatím výkonu (napr. pred ušitím šiat) – predbežná kalkulácia. Podnik si ňou dopredu stavuje výšku nákladov na príslušný výkon (napríklad ušitie šiat).

 • po skončení výkonu (po ušití šiat) – výsledná kalkulácia. Podnik ňou zistí skutočné náklady na príslušný výkon.

 

Podľa postupov, ktorými sa kalkulácie zostavujú ich delíme na:

 

 1. normové – zostavujú sa podľa noriem a normatívov. Tie sa ďalej členia na:

  • plánové – pri ktorých sa vychádza z priemerných vlastných nákladov, ktoré sa môžu vynaložiť v kalkulačnom období na výkony na dlhšie obdobie – rok,
  • operatívne – berú do úvahy konkrétne technické, ekonomické, technologické a organizačné podmienky pred začatím výkonu.

 

 1. prepočtové – zostavujú sa pri zavedení nového výrobku, keď sa niektoré náklady v kalkulácií určujú prepočtom z porovnateľných jednotiek výkonu.

 

Porovnaním predbežnej a výslednej kalkulácie podnik zistí, ako sa odlišovali dopredu stanovené náklady od skutočných, teda ako hospodárne pracoval. Kalkulácie sa teda využívajú na riadenie a kontrolu hospodárnosti. Sú potrebné pri oceňovaní zásob vlastnej výroby (nedokončenej výroby, polotovarov a hotových výrobkov). Výška nákladov ovplyvňuje výšku ceny.

 

Význam kalkulácií je v tom, že umožňuje:

 • určiť a vypočítať podstatnú cenu výkonu,


 • kontrolu nákladov na určitý výkon,

 • určiť náklady jednotlivých útvarov, ktoré sa na výkone podieľajú,

 • kontrolu plnenia stanovených výkonov v práci.

Usporiadanie položiek v kalkulácií sa nazýva kalkulačný vzorec:

 1. priamy materiál,

 2. priame mzdy,

 3. ostatné priame náklady,


 4. výrobná réžia,

Vlastné náklady výroby (súčet 1 – 4),

 

 1. Správna réžia,

Vlastné náklady výkonu (súčet 1 - 5),

 1. Odbytové náklady,

Úplné vlastné náklady výkonu (súčet 1 – 6),

 1. Zisk,

Predajná cena (súčet 1 – 7).

 

Priamy materiál – materiál, ktorý vo výrobe vstupuje priamo do výrobku a tvorí jeho podstatu, bez neho by výrobok nemohol byť (napríklad látka na výrobu šiat). Patrí sem aj materiál, ktorý je nevyhnutný pri zhotovení výrobku a prispieva k vytvoreniu výrobku (napr. gombíky na šaty, zips na šaty). Ak sa pri výrobe spotrebúva materiál, ktorý sa nedá presne a ľahko vyčísliť na jednicu výkonu, potom sa taký materiál zahŕňa do výrobnej réžie.

 

priame mzdy – mzdy súvisiace bezprostredne s výkonom, napríklad mzdy výrobných robotníkov,

 

ostatné priame náklady – všetky ostatné náklady, ktoré sa dajú určiť priamo na kalkulačnú jednicu, napríklad zákonné sociálne poistenie výrobných robotníkov, náklady na technologické palivo, technologická energia, licencie, patenty a pod.

 

výrobná /prevádzková/ réžia – spoločné výrobné náklady súvisiace s riadením a obsluhou výroby, ktoré nemožno priamo určiť na kalkulačnú jednicu, napríklad spotreba energie, odpisy strojov, oprava a údržba strojov,

 

správna réžia – spoločné náklady celého podniku, ktoré sa nezahrnuli do výrobnej réžie. Súvisia s riadením a správou podniku, napríklad náklady na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebu energie mimo výrobných priestorov, mzdové náklady zamestnancov správy, zákonné sociálne poistenie týchto zamestnancov a pod.

 

odbytové náklady – náklady na skladovanie zásob, mzdy pracovníkov odbytu, náklady na propagáciu, reklamu, predaj, expedíciu a podobne.

 

 

Kontrolné otázky:

 1. Čo rozumiete pod pojmom kalkulácia?

 2. Ako by ste definovali kalkulačnú jednicu a ako môže byť vyjadrená?

 3. Aký je rozdiel medzi predbežnou a výslednou kalkuláciou?

 4. Aké položky obsahuje kalkulačný vzorec?

 

 

Použitá literatúra:

 1. A. Kachaňáková a kol.: Podniková ekonomika pre 2. – 4. roč. OA, I.vydanie 1996, ISBN 80-08-01265-X

   

 2. D. Orbánová, Ľ. Velichová: Maturujem z ekonomiky, SPN II. vydanie 2005, ISBN 80-10-00658-0otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 638x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame