Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Podstatné mená

Dátum pridania: 18. 06. 2010 13:58
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 51450x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Godiš

reklama

 

 

 

Podstatné mená radíme medzi samostatné slovné druhy. Tvoria najdôležitejší slovný druh v nemeckom jazyku. Podstatné mená sa v nemčine vždy píšu veľkým začiatočným písmenom. Aj keď sú podstatné mená najdôležitejší slovný druh je ich spracovanie vrámci jazyka úplne iné ako v slovenčine. Kým v slovenčine dokážeme podstatné mená ohýbať, v nemčine sa podstatné mená ohýbajú len v určitých prípadoch (viď kapitolu nižšie – skloňovanie pods. mien). Na tento účel nám slúžia členy. Práve vďaka týmto členom dokážeme rozlíšiť význam daného podstatného mena v páde.

 

Nemčina

Slovenčina

der Bruder

 

Ich helfe dem Bruder mit der Hausaufgabe.

brat

 

Pomôžem bratovi s domácou úlohou.

 

Ako je možné vidieť na príklade, podstatné meno brat sa mení v datíve na formu bratovi. V nemčine je ale podstatné meno rovnaké, iný je len člen der Bruder – dem Bruder.

 

Podstatné mená sú teda nevyhnutne spojené s členmi. Každé podstatné meno má aj svoj člen. V nemčine sa člen určuje podľa rodu. Podľa toho existujú tri základné členy podstatných mien:

 • Člen „der“ - pre mužský rod (napr. der Schrank - skriňa, der Mann – muž, der Hund – pes).

 • Člen „die“ - pre ženský rod (napr. die Frau - žena, die Republik – republika, die Katze – mačka).

 • Člen „das“ - pre stredný rod (das Kind - dieťa, das Auto - auto, das Mädchen – dievča).

 

Množné číslo je pre všetky rody rovnaké. Má koncovku „die (die Frauen, die Männer, die Mädchen).

 

Členy vo vetách dosádzame podľa pádu a rodu v ktorom sa podstatné meno nachádza. Musíme rozlišovať taktiež dva druhy členov a to člen určitý a člen neurčitý. Určitý člen sa používa v prípade, že vieme o akú vec sa jedná, alebo ju už spomíname druhý, tretí či ďalší krát. Neurčitý člen sa používa vtedy, keď vec nepoznáme, alebo keď ju spomínam prvý krát.

 

 • Vec spomínam prvýkrát používam neurčitý člen: Marianna kauft eine Vase.

 • Keď o veci hovorím druhý a ďalší krát používam člen určitý: Die Vase ist schön und billig.

 

Tabuľka určitých členov v pádoch:

 

Pád

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

Množné číslo

Nominatív

der

die

das

die

Genitív

des

der

des

der

Datív

dem

der

dem

den

Akuzatív

den

die

das

die

 

Tabuľka neurčitých členov v pádoch:

 

Pád

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

Množné číslo

Nominatív

ein

eine

ein

neexistuje

Genitív

eines

einer

eines

neexistuje

Datív

einem

einer

einem

neexistuje

Akuzatív

einen

eine

ein

neexistuje

 

Existujú však situácie kedy člen pri podstatnom mene nemusíme používať. Členy sa nemusia používať v nasledovných prípadoch:

 

 • Pri osobných vlastných menách (Heute besuche ich Katarína in Ružomberok)

 • Pri podstatných menách, kedy v jednotnom čísle je neurčitý člen (Ich lese interessante Zeitschriften.)

 • Pri geografických názvoch (Ich fahre nach Berlin).

 • Látkové mená (Ich trinke Limonade)

 • Názvy dní mesiacov, ročných období (Ich komme Montags oder Samstags)

 • Pri osloveniach, zvolaniach – Liebe Eltern!, Guten Tag!

 • Pri niektorých ustálených predložkových spojeniach (zu Fuss gehen, nach Hause)

 • Nápisy, nadpisy kapitol - (Gedanken!,)

 • Pri predložkových väzbách s „von“, ktoré stoja namiesto genitívu (Die Schule ist von grosser Bedeutung).

 

Príklad - Podstatné meno bez člena:

Volkswagen ist ein gutes und teueres Auto.

Ich esse Schokoladeneis mit Erdbeeren.

 

Skloňovanie podstatných mien

 

Podstatné mená sa v nemčine dajú skloňovať nasledovnými 3 typmi skloňovania:

 

1. Typ skloňovania – ženský rod. V množnom čísle všetky tieto podstatné mená pridávajú koncovku – en:

 

Pád

ženský rod, jednotné č.

ženský rod, množné č.

Nominatív

die Frau

die Frauen

Genitív

der Frau

der Frauen

Datív

der Frau

den Frauen

Akuzatív

die Frau

die Frauen

 

2. Typ skloňovania podstatných mien v mužskom a strednom rode.

 

Stredný rod pridáva koncovku v genitíve jednotného čísla „es“ alebo „s“. Rovnako je to aj pri mužskom rode.

 

Pád

stredný rod, jednotné č.

mužský rod, jednotné č.

Nominatív

das Kind

der Mann

Genitív

des Kindes

des Mannes

Datív

dem Kind

dem Mann

Akuzatív

das Kind

den Mann

 

3. Typ skloňovania podstatných mien v mužskom rode.

Niektoré podstatné mená v mužskom rode pridávajú v genitíve až akuzatíve koncovku „en“, „(-n)“.

 

Pád

mužský rod, jednotné číslo

Nominatív

der Löwe

Genitív

des Löwen

Datív

dem Löwen

Akuzatív

den Löwen

 

Rovnako je to aj pri podstatných menách: Held, Herr …. .

 

Skloňovanie v množnom čísle

 

Všetky podstatné mená sa skloňujú rovnako. 1,2,4 pád sú rovnaké, ale v 3 páde sa pridáva koncovka – „“en“ pri slovách, ktoré nekončia na „en“ alebo „n“. V prípade že sa končia na „en“ alebo „n“ už sa žiadna koncovka nepridáva.

 

Pád

množné č. všetky rody

Nominatív

die Männer

die Kinder

Genitív

der Männer

der Kinder

Datív

den Männern

den Kindern

Akuzatív

die Männer

die Kinder

 

Rovnako napr: den Männern, den Hunden, den Schänken …...

 

Otázky na zopakovanie:

1. Ako skloňujeme podstatné mená?

2. Ako označujeme rody podstatných mien v nemčine?

3. Kedy nie nie je nutné používať členy?

4. Kedy používame určitý a kedy neurčitý člen?

 

Použitá literatúra:

 • D. Slováková, K. Bobríková, Gramatika nemčiny v kocke, Bratislava, Alfa, 1992.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 686x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame