Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Perfektum modálnych slovies

Dátum pridania: 31. 12. 2008 21:08
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 24306x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Ingrid Uhrovčíková

reklama

 


(Perfekt der Modalverben)

V úvode lekcie si zopakujeme, čo je perfektum a ktoré slovesá sú modálne:

Perfektum je zložený minulý čas, ktorý hovorí o deji ukončenom v minulosti. Používa sa najmä v ústnom prejave. Perfektum vyjadruje aj dej, ktorý skončil v minulosti, ale má následky na prítomnosť (z.B. Seitdem ich mich von ihm getrennt habe, geht es mir viel besser. – Odkedy som sa s ním rozišla, mám sa lepšie.)

Čo znamená, že perfektum je zložený minulý čas? Tvorí ho pomocné sloveso haben/ sein a príčastie minulé trpné plnovýznamového slovesa (Partizip II). Plnovýznamové sloveso, podľa toho, či je pravidelné alebo nepravidelné má buď koncovku – t alebo – en. Na začiatku slovesa je predpona ge – (okrem pár výnimiek, ktoré sú bližšie špecifikované v samostatnej lekcii Perfektum).

Modálne slovesá: können, mögen, sollen, wollen, műssen, dűrfen, wissen (význam a tvary pozri tému Préteritum modálnych slovies).

Hoci sú modálne slovesá v prítomnom čase nepravidelné, v préterite aj perfekte majú tvary ako pravidelné slovesá, to znamená, že majú pomocné sloveso haben, predponu ge – a koncovku – t. V príčastí minulom strácajú prehlásku!!!!

können - ich habe gekonnt, ...

mögen – ich habe gemocht, ...

sollen – ich habe gesollt, ...

wollen – ich habe gewollt, ...

műssen – ich habe gemusst, ...

dűrfen – ich habe gedurft, ...

wissen – ich habe gewusst, ...

!!!!V perfekte časujeme iba sloveso haben/ sein a príčastie minulé je nemenné, je stále rovnaké !!!!

Čo sa týka skutočného používania perfekta modálnych slovies:

  1. uprednostňujeme tvary préterita, pretože sú jednoduchšie

Ich wollte dich gestern besuchen, aber leider hatte ich keine Zeit. – Včera som ťa chcel(a) navštíviť, ale nemal(a) som, žiaľ, čas.

  1. ak chceme povedať vetu, v ktorej použijeme perfektum modálneho slovesa, tak na druhom mieste je pomocné sloveso haben a na konci vety stoja 2 neurčitky v poradí plnovýznamové sloveso – modálne sloveso:

Ich habe nach Hause gehen műssen. – Musel(a) som ísť domov.

Er hat mir mein Auto reparieren können. – Mohol/ Vedel mi opraviť moje auto.

Du hast es mir nicht so direkt sagen műssen. – Nemusel si mi to povedať tak priamo.

Was habt ihr machen sollen? – Čo ste mali urobiť?

  1. slovesá mögen, wollen a wissen, ak vo vete nie je plnovýznamové sloveso, používajú samostatné tvary gemocht, gewollt, gewusst.

Das habe ich wirklich nicht gewollt. – To som skutočne nechcel(a).

Seit wann hast du das gewusst? – Odkedy si to vedel(a)?

Ich habe ihn nicht besonders gemocht. – Nemal(a) som ho obzvlášť/ veľmi rada.Kontrollfragen:

  1. Čo je perfektum?

  2. Ktoré modálne slovesá poznáte?

  3. Aké znaky má perfektum modálnych slovies?

  4. Aké pravidlá platia pri používaní perfekta modálnych slovies?


Použitá literatúra: Themen aktuell 2, Zmaturuj z nemeckého jazyka 1,


Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 674x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame