Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Mravné hodnoty

Dátum pridania: 04. 11. 2012 19:22
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 9604x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. G. Kéry

reklama

 

„To kým sme, je výsledkom toho, ako myslíme.”

 

Buddha

 

http://kushsrivastava.com/category/gender/

 

Hodnota je priorita, ktorá je hnacím motorom celého ľudského snaženia. Každý človek má úplne iný hodnotový rebríček, ktorý sa ešte počas života mení. Preto ľudia konajú odlišne. Niektorí sa preto ani nemusia pochopiť.

 

V dnešných časoch sa stále objavuje všeobecná túžba byť sebou samým, byť verný vlastným hodnotám, premeniť na konkrétne skutky to, čomu máme veriť, ak to poznávame vo forme slov.

 

V útlom detstve sú hodnoty pomerne prosté: rodičia, vlastná osoba či hra. Človek si ich vtedy neuvedomuje, ale prirodzene riadia jeho život, podľa inštinktu. V neskoršom detskom veku príde na rad aj zodpovednosť, povedzme za vlastný prospech v škole.

 

Objektívne je obdobie dospievania považované za najťažšie životné obdobie. Človek sa za krátky čas veľmi zmení. Okolie zmenu vníma predovšetkým na fyzických premenách, samotný dospievajúci na zmene a striedaní svojich nálad a pocitov: mení sa aj psychicky. Musí si nanovo obľúbiť alebo zmieriť sa s novým človekom, ktorým je nepochopiteľne on sám.

 

Do popredia záujmov sa dostáva láska, kamaráti, záujem o vlastný výzor, na svojej hodnote strácajú rodičia, učitelia a iné autority.

 

A to preto, že mladý človek sa potrebuje prirodzene osamostatniť, ako každé iné zvieracie mláďa. Mladý človek je ovládaný svojimi hormónmi, ktoré musí vedieť naopak on ovládnuť.

 

Keďže sa stále hľadá, je náročné vedieť si zodpovedne určiť hodnotový rebríček.

 

Veľa závisí aj od prostredia, v ktorom sa mladý človek nachádza. To ho ovplyvňuje asi najviac pri jeho dospievaní a rozhodovaní sa. Dnes sa veková hranica medzi mladými stále znižuje. Veľa mladých už doslova ešte ako deti okúsili veľa. Mnohí si už vyskúšali sex, drogy, či už ľahké alebo ťažké; dokonca viacerí čo-to skúsili a stali sa na nich závislí.

 

Keď mladí človek nenájde pochopenie v rodine utieka sa k svojej partii. Od nej si berie príklad, a skoro vždy je to nesprávny.

 

Hodnotová orientácia alebo životný štýl odzrkadľujú v sebe to, aké hodnoty človek v živote vyznáva a kým sa riadi. Zároveň však - a to je najdôležitejšie - ako si tieto hodnoty usporadúva do istej hodnotovej hierarchie (rebríčka), t.j. podľa ich nadradenosti, podradenosti; niekedy hovoríme o prioritách (o tom, čo je najdôležitejšie, čomu pripisujeme najväčšiu hodnotu).

 

To, ako vyzerá táto hodnotová hierarchia a ako korešponduje (je v zhode alebo protirečí) so stupnicou hodnôt príznačnou pre spoločenské skupiny, v ktorých jedinec žije, výrazne ovplyvňuje jeho spoločenské zatriedenie a osobné problémy.

 

 

 “To, že niekto dosiahne nejaký úspech, je len dôkazom pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež.”

 

Abraham Lincoln Zopakujte si:
- Aká je tvoja definícia úspechu?
- Môžeš byť úspešný?
- Čo je potrebné pre to, aby si bol úspešný?
- Čo z toho, čo naučíš v škole ti pomôže byť úspešným?
- Akú rolu zohráva vzdelanie pri ceste za úspechom?
- Akú rolu zohráva rodina pri ceste za úspechom?
- Akú rolu zastávajú priatelia pri ceste za úspechom?
- Akú úlohu zohrávajú vzory na ceste za úspechom?
- Bol si už niekedy v niečom úspešný? Ak áno, napíš.
- Pokús sa vyjadriť svoj pocit pri dosiahnutí úspechu jedným slovom alebo malou kresbou.
- Chcel by si ten pocit zažiť znova?
- Robíš niečo pre dobrý pocit z úspechu? /učíš sa, trénuješ, nemáš čas nudiť sa a pod./
- Aké sú tvoje priority v živote?
- Pokús sa stanoviť si svoj prvý maličký cieľ na ceste za úspechom.
- Svoj prvý cieľ splním dňa .......... /uveď presný dátum/Použitá literatúra:
Mgr.Eva Žúrková: Dôstojnosť a hodnota ľudskej osoby, plánovanie budúcnosti- pracovný list, 2010
http://martinchovanec.blog.sme.sk/c/102028/Hodnoty-mladych-ludi.html#ixzz2AbLidVGHZdroje obrazkov:
http://kushsrivastava.com/category/gender/Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 366x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame