Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Trópy - metafora

Dátum pridania: 24. 01. 2012 12:16
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 96816x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Monika Koncošová

reklama

 


Trópz gréckeho slova tropos – obrat.


Trópy predstavujú skupiny výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovania z jedného javu na iný.


Prenášanie významu slov v trópoch sa môže uskutočňovať tromi spôsobmi:


 1. na základe podobnosti – metafora

 2. na princípe vecných a logických súvislostí – metonýmia

 3. na základe kontrastu – napr. irónia


 

K trópom patrí:


metafora

symbol

metonýmia

personifikácia

antonomázia

prirovnanie

irónia

epiteton

hyperbola

parabola

synekdocha

perifráza


 

METAFORA - výrazový prostriedok, ktorý vzniká prenesením významu zo slova na slovo na základe vonkajšej podobnosti.

V literatúre má metafora nezastupiteľné postavenie a je využívaná vo všetkých obdobiach, literárnych smeroch,...

Svoje miesto má predovšetkým v poézii, ale nájdeme ju samozrejme aj v próze a dráme.

 

 

Metafora môže využívať rôzne druhy podobnosti:

 

 • Podobnosť týkajúca sa tvaru alebo štruktúry – zub píly

 • Podobnosť týkajúca sa rozsahu a množstva – kvapka šťastia

 • Podobnosť týkajúca sa funkcie – hlava rodiny

 • Podobnosť týkajúca sa miesta alebo polohy – čelo auta


 

Rozlišujeme rôzne druhy metafor:

 

Klasická metafora

 • Zakladá sa na zdôrazňovaní vonkajších podobností javov.

 • Do popredia sa dostáva významová vrstva slova.

 • Nebo plače

 

Novodobá metafora

 • Mnohokrát vzniká na protikladnosti, na dvoch i viacerých vzájomne vzdialených vecí.

 • Horký žiaľ jasný zrak kalí...

 

Genitívna metafora

 • Spojenie dvoch podstatných mien, druhé podstatné meno je v genitíve.

 • Velebím ťa pán hnoja, sprievodca smrti, spevák na pahrebe noci...

 • Kohút detí, kohút mládencov a panien...

 • Kohút pušky, kohút plynovodu...

 

Lexikalizovaná metafora

 • Využíva sa najmä vo vecných textoch.

 • Jej obraznosť vypršala, bežne sa využíva v hovorovom štýle.

 • Používa sa veľmi často, jej používanie sa dostalo aj do normatívnych slovníkov.

 • Mať smrť na jazyku

 • Horieť od hanby

 • Mať veľké oči

 • Mať kamenné srdce

 • Uši na hrnci


 

 

Básnické metafory rozdeľujeme aj na:

 

Jednoduché


 • Slnko je veľký básnik...

 • Tíško dvíha mesiac biele čelo...

 • Šťastie sa na neho usmialo...

 • Smola sa mu lepí na päty,...


 

Rozvité


 • Ó, mesto, loď! Ó flotila! Hry vĺn! Dni samôt plné! / Periféria, na ktorej len veslom si bol v člne...

 • Po dolinách rozišli sa mraky, horela roľa...

 • Vŕba je hustý dážď, čo zmeravel prv, než sa dotkol zeme...


 

Ďalšie príklady metafor:

 

 • V spomienke zaplaká tvoje detské oko...

 • A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena celý náš byt až po strop napĺňaš...

 • Vietor duje horou hrubou...

 • Na tomto obrázku obraz mladosti v podobe šumnej mladici a poletuje i kŕdeľ radostí ...

 • Metafora je kľúč, ktorým sa otvára báseň...

 • Znášala ho, hej, tá ruka...

 

 

 Zopakujte si:
1. Vysvetlite termín tróp.
2. Vysvetlite podstatu metafory.
3. Uveďte druhy metafor a ich základnú charakteristiku.Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7
MAPKA LITERATÚRY SŠ 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-41-7
MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9
PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava. ISBN 1-31-109
SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0
ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenčina na dlani. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2
Súkromné materiály autorkyotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 514x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame