Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Elektrický prúd v kovoch

Dátum pridania: 28. 03. 2011 13:31
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 20330x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Petra Podmanická

reklama

 

 

 

 

Teoretická časť

 

 

Elektrický prúd v kovoch

 

Atómy sú v kovoch usporiadané do kryštálovej mriežky a každý jeden atóm je obklopený veľkým počtom ďalších atómov (8 až 12). Atómy sú v kryštálovej mriežke usporiadané veľmi nahusto (viď. obrázok)

 

Zdroj: http://www.chm.bris.ac.uk/pt/harvey/gcse/other.html

 

Blízkosť tých atómov je taká veľká, že dochádza k prekrývaniu ich elektrónových obalov.Nastane situácia, kedy atómové jadro jedného atómu pôsobí svojou silou na valenčné vrstvy v elektrónovom obale druhého atómu.Valenčné elektróny sa tak môžu ľubovoľne pohybovať po celej mriežke kovu. Takto pohybujúce sa elektróny nazývame tiež voľné elektróny.

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

Valenčná vrstva je posledná vrstva elektrónového obalu atómu. Je najviac vzdialená od jadra. Elektróny, ktoré sa nachádzajú na tejto vrstve sa nazývajú valenčné elektróny.

Nasledujúci obrázok vysvetľuje pojem valenčné vrstvy (hladiny) a valenčné elektróny:

 

Zdroj: http://www.hamradio.sk/zacinajucim/novice_technika_odpovede.htm

 

Ak pripojíme kov k nejakému zdroju elektrického prúdu, tak sa voľné elektróny začnú pohybovať v smere potenciálneho spádu, t.j. začnú viesť elektrický prúd.


 

Kovy nazývame tiež vodiče elektrického prúdu. Opakom vodičov elektrického prúdu sú elektrické izolanty, t.j. látky, ktoré nevedú elektrický prúd. Atómy sú v mriežke usporiadané tak, že neobsahujú žiadne alebo len minimálne množstvo voľných elektrónov, ktoré sú schopné sa v mriežke pohybovať a tým viesť elektrický prúd po pripojení na zdroj.

 

Medzi najznámejšie vodiče elektrického prúdu patria hliník, meď, bronz, mosadz, oceľ, železo a striebro (ten je najlepší). Medzi izolanty patria PVC, keramika, drevo, porcelán, papier, látka.... a iné


 

Látky, ktorými prechádza elektrický prúd, majú tendenciu zahrievať sa. Vezmite si napríklad takú žiarovku. Keď je zapojená v elektrickom poli, keď ňou prechádza elektrický prúd vyžaruje svetlo a tiež teplo, t.j. časť energie premenená na teplo.Môžete si vyskúšať aj doma. Nechajte chvíľu zasvietené svetlo a potom priložte ruku do blízkosti žiarovky a pocítite teplo (nechytajte sa jej priamo, lebo sa popálite).

 

Táto vlastnosť elektrických vodičov našla praktické využitie v podobe elektrických spotrebičov. Ich funkcia je teda taká, že po zapojení do elektrického obvodu vyrábajú teplo, ktoré sa spotrebúva (premieňajú elektrickú energiu na tepelnú). Patria sem napríklad žehlička, hriankovač, kávovar, elektrické šporáky, výhrevné teleso v práčke atď....

 

Základnou časťou tepelných spotrebičov je výhrevnú vložka, ktorá je vyrobená z odporového materiálu, ktorými sú napríklad tantal alebo nikelín a z tepelne odolného izolantu a tými bývajú najčastejšie keramická hmota a teflón.

 

 

 

Úlohy

 

  1. Čo tvorí kryštálovú mriežku kovu?

  2. Ako sa nazývajú elektróny, ktoré zabezpečujú šírenie prúdu v kovoch? Ako sa nazývajú vrstvy, z ktorých tieto elektróny vychádzajú?

  3. Ako sa nazývajú látky, ktoré nevedú elektrický prúd? Vymenujte tri príklady. Vymenujte tiež tri príklady na najznámejšie vodiče prúdu.

  4. Pri akých zariadeniach využívame vlastnosť tepelného efektu elektrického prúdu? Vymenujte aspoň tri z nich.


 

 

Použitá literatúra:

 

Vlastné poznámky

Učebnica z fyziky

Wikipedia.sk

http://server.gphmi.sk/pages/kabinety/kabchem/texty/kovy.pdf


 

 

Zdroje obrázkov:

 

http://www.chm.bris.ac.uk/pt/harvey/gcse/other.html

http://www.hamradio.sk/zacinajucim/novice_technika_odpovede.htm


 

 

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 826x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame